Legkeresettebb alkotók
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János

Egry József (1883-1951)

Életrajz

festő
Újlak, 1883. március 15. - Badacsonytomaj, 1951. június 19.

A magyar festészet egyik legeredetibb, egyetlen irányzathoz sem tartozó alkotója. Leginkább az európai művészet szintén magányos fényfestőivel rokon. Szülei szegény napszámosok voltak, gyermekkorától fogva magának kellett megélhetéséről gondoskodnia, ezért művészeti tanulmányokra viszonylag későn nyílt módja. 1904-ben rövid ideig a müncheni Akadémián tanult, 1905-től egy évig Párizsban, a Julian Akadémián. 1906-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskolán Szinyei Merse Pál és Ferenczy Károly növendéke volt, de csak néhány hónapig. 1907-ben festette első jelentős képét (Menhely előtt). 1911-ben Belgiumban töltött hosszabb időt, ahol Meunier szociális igazságérzettől áthatott tömör, erőteljes művei hatottak rá (Kikötőmunkások, Rakodómunkások). Az I. világháború idején katonaként súlyosan megbetegedett, és 1916-ban hazatérve, a Balatonnál lábadozott. A tó egész életére magához kötötte. 1918-tól Keszthely, 1928-tól Badacsonytomaj volt az állandó lakóhelye. Bár részt vett a főváros művészeti életében is (a Nemzeti Szalon, a Művészház kiállításai, a Gresham Társaság), a Balaton festője maradt. A tó párás fényeivel, lágyan hullámzó vonalaival nem elsősorban látványélményt, témát, motívumot jelentett számára, hanem stílusalakító tényezővé lett. Itt találta meg egyéni hangját. Képein a víz, a nap, a föld, a fa, a ház már nem konkrét jelenség, hanem fénytünemény, egy kozmikus világérzés vetülete. A 20-as évek expresszivitása (Fények a Balatonon, Vihar a Balatonon, Balatoni halászok) a későbbiekben mérséklődött (Balatoni fények, Támaszkodó, Nap a víztükörben, Visszhang). A társadalmi együttérzés elvont humánummá szublimálódott. Egyetemes szimbólumok, bibliai alakok is megjelennek a balatoni környezetben (Szent Kristóf, Keresztelő Szent János). Művészetében különleges helyet foglalnak el fájdalmas kifejezésű önarcképei. Sajátos stílusához sajátos technikát is kidolgozott, az olajfesték és a pasztell kombinációját, az olajpasztellt. 1973-ban emlékmúzeum nyílt egykori lakóházában, Badacsonytomajon.

Egyéni kiállítások:
1909 Művészház (gyűjt.)
1922 Belvedere, Budapest (gyűjt.)
1926 Gurlitt Galerie, Berlin (gyűjt.) - Richter Salon, Drezda (gyűjt.)
1928, 1930, 1933 Tamás Galéria, Budapest (gyűjt.)
1936 Fränkel Szalon, Budapest (kat.) - Neumann u. Salzer Salon, Bécs (gyűjt.)
1937 Ernst Múzeum, Budapest [Barcsay Jenővel és Czóbel Bélával]
1939 Ernst Múzeum, Budapest (gyűjt.)
1951 Fővárosi Képtár, Budapest (emlékkiáll.)
1957 Világkiállítás, Brüsszel
1958, 1962 Balatoni Múzeum, Keszthely
1966 Tihanyi Múzeum, Tihany
1968 Thury Múzeum, Nagykanizsa
1971 Bakony Múzeum, Veszprém - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (emlékkiáll., kat.)
1972 Helytörténeti Múzeum, Pápa
1983 Tihanyi Múzeum, Tihany.

Művek közgyűjteményekben:
Balatoni Múzeum, Keszthely
~ Emlékmúzeum, Badacsonytomaj
Fővárosi Képtár, Budapest
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Írásai:
~ breviárium (szerk.: Éri I., bev. Keresztury D.), Budapest, 1973
~ arcképe, Budapest, 1980.

Irodalom:
Rózsa M.: A magyar impresszionista festészet, Budapest, 1914
Hevesy I.: A posztimpresszionizmus művészete, Gyoma, 1922
[N. A.]: A Belvedere kiállítása, Magyarország, 1922. december 10.
Elek A.: ~, Nyugat, 1923/3.
Kállai E.: Új magyar piktúra 1900-1925, Budapest, 1925
Kállai E.: ~ gyűjteményes kiállítása Berlinben, Magyar Művészet, 1926/1.
Kállai E.: ~, Magyar Művészet, 1926/3.
Cselényi-Walleshausen Zs.: ~, Magyar Grafika, 1928/11-12
Rabinovszky M.: ~ és Medgyessy Ferenc, Nyugat, 1928. december
Péter A.: A magyar művészet története II., Budapest, 1930
Genthon I.: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig, Budapest, 1935
Ybl E.: A magyar festőművészet fiatal mesterei, Magyar Művészet, 1935/3.
Kállai E.: (kat., bev. tan. Fränkel Szalon, 1936)
Oltványi-Artinger I.: ~, Írott kő, 1936/1-2.
Keresztury D.: ~, Korunk Szava, 1936. október 15.
Lyka K.: A Balaton festője, Új Idők, 1936/18.
Tolnay, Ch.: La peinture hongroise contemporaine, Pécs, 1937
Radocsay D.: A fény festője, Képes Krónika, 1941. május 29.
Kassák L.: Vallomás tizenöt művészről, Budapest, 1942
Keresztury D.: Egy dunántúli festő, Magyar Csillag, 1943/7.
Gerlőtei J.: ~, Sorsunk, Pécs, 1943/3.
Kállai E.: ~, Új Idők, 1945. december
Szauder J.: ~ Badacsonyban, Magyarok, 1945/4.
Kassák L.: Képzőművészetünk Nagybányától napjainkig, Budapest, 1947
Pogány Ö. G.: A magyar festészet forradalmárai, Budapest, 1947
Genthon I.: ~, Budapest, 1948
Bernáth A.: ~ sírjánál, Szabad Művészet, 1951/7.
Végvári L.: ~, Szabad Művészet, 1951/7.
Oltványi I.: ~ halálára, Kis Újság, 1951. június 24.
Markos E.: ~ emlékkiállítás, Szabad Művészet, 1952/1
Katonáné Czobor Á.: ~ hagyatéka a Szépművészeti Múzeumban. A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve, Budapest, 1952
Lyka K.: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig, Budapest, 1953
Takáts Gy. (Versei) - ~ (Rajzai): Víztükör, Pécs, 1955
Lyka K.: Festészetünk a két világháború között, Budapest, 1956
Bor P.: Emlékezés ~re, Műterem, 1958/4.
Horváth B.: ~, Művészettörténeti Értesítő, 1959/4.
Farkas Z.: ~, Budapest, 1959
Gerlóczy G.: A magyar képzőművészet Brüsszelben, Magyar Építőművészet, 1959/1-2.
Németh, L.: La peinture de ~, Acta Historiae Academiae Scientiarium, 1960
Németh L.: ~ művészetéről, Művészettörténeti Tanulmányok, Budapest, 1961
Szabó J.: ~ kiállítása Keszthelyen, Művészet, 1962/10.
Láncz S.: Problémák az új ~ irodalomban, Művészettörténeti Értesítő, 1963/1.
Láncz S.: ~, Jelenkor, 1963. július
Steiner L.: ~ről, Művészet, 1963/11.
Láncz S.: ~ alkotásai a Balatoni Múzeumban, A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei, 1965
Bernáth A.: ~ temetése, Élet és Irodalom, 1965
Keresztury D.: (kat., bev. tan., Tihanyi Múzeum, 1966)
Láncz S.: ~ kiállítás Tihanyban, Művészet, 1966/9.
Rácz I.: ~ halálának 15. évfordulója, Művészet, 1966/6.
Tüskés T.: ~, Látóhatár, 1967/1.
Németh L.: Modern magyar művészet, Budapest, 1968
Zalai Tóth J.: ~ halála, Művészet, 1969/4.
Rácz I.: A badacsonyi ~-házak, Művészet, 1969/11.
Szíj B.: (kat., bev. tan. Magyar Nemzeti Galéria, 1971)
Rácz I.: ~ Olaszországban, Művészet, 1971/3.
Fónay T.: ~ Badacsonyban. (1916), Veszprém Megyei Művelődésügyi Szemle, 1972
Rácz I.: Küzdelem és harmónia ~ eszmevilágában, Művészet, 1972/3.
Berecz M.: Az ember megújuló világáért. ~ kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában, Művészet, 1972/4.
Haits G.: ~ emlékkiállítása, Művészet, 1972/4.
Heitler L.: ~ emlékkiállítása a Magyar Nemzeti Galériában, Életünk, 1972/3.
Nagy T.: ~, Élet és Tudomány, 1972. február 25.
Szabó Gy.: ~, Élet és Irodalom, 1972/3.
Szíj B.: ~ munkásságának korai szakasza, A nagykanizsai Thúry György Múzeum jubileumi emlékkönyve, 1972
Németh L.: ~ emlékkiállítása, New Hungarian Quarterly, 1972/47.
Éri I.: Az ~ Emlékmúzeumról (kat., bev. tan., Badacsonytomaj, 1973)
Keresztury D.: ~re emlékezve, in: ~ breviárium, Budapest, 1973
Láncz S.: ~, Budapest, 1973
Rácz I.: Hódolat ~nek, Művészet, 1973/3.
Németh L.: ~ teremtő ereje, Somogy, 1974/2.
Láncz S.: Kompozíciós modellek ~ életművében, Ars Hungarica, 1974/1.
Láncz S.: ~ művészete, Jelenkor, 1976. június
Hárs É.-Romváry F.: Modern Magyar Képtár, Budapest, 1981
Kertészné Bárány D.: ~ bibliográfia, Veszprém, 1982
Szíj B.: ~ grafikái (kat., bev. tan., Tihanyi Múzeum, 1983)
Fónay T.: ~ badacsonyi évei, Veszprém, 1989
Láncz S.: ~ festészetének korszerűsége, Ars Hungarica, 1994/2.

Lexikális referencia

Magyar: MFGA:149, Művészeti Lexikon:I/589
Külföldi: Benezit:4/123, Vollmer:2/16